Aanmelden gaat via een account, nadat u een bestelling hwwft gedaan, daarna krijgt u het inschrijfformulier toegestuurd waar alle informatie voor u in staat.